ادبیات نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (1)»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ادبیات نهم نقش های دستوری ویدئو 06 : 14 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه 5 ادبیات 9
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «قید»

بدون امتیاز 0 رای
10,080 تومان

ادبیات نهم قید ویدئو 16: 03: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

10,080 تومان
جلسه 4 ادبیات 9
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «تست های درس ستایش و حل تمرین افعال »

بدون امتیاز 0 رای
12,800 تومان

ادبیات نهم تست های درس ستایش و حل تمرین افعال (قسمت اول) ویدئو 01: 20: 01 خصوصی این بخش خصوصی…

12,800 تومان
جلسه دوم ادبیات نهم
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
13,280 تومان

ادبیات نهم نقش های دستوری (قسمت دوم) ویدئو 14 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

13,280 تومان
جلسه سوم ادبیات نهم
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «مرور جلسه اول و دوم»

بدون امتیاز 0 رای
12,800 تومان

ادبیات نهم مرور جلسه اول و دوم ویدئو 49: 20: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,800 تومان
جلسه ششم ادبیات نهم
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تست های درس ستایش و آفرینش »

بدون امتیاز 0 رای
9,760 تومان

ادبیات نهم تست های درس ستایش و آفرینش (قسمت دوم) ویدئو 36: 01: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

9,760 تومان
جلسه هفتم ادبیات نهم
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «تست های درس عجایب صنع حق تعالی »

بدون امتیاز 0 رای
12,160 تومان

ادبیات نهم تست های درس عجایب صنع حق تعالی ویدئو 29: 16: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

12,160 تومان

حسابان 1 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حسابان 1 یازدهم مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی ویدئو 55 : 11 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه پنجم حسابان 1
20%
تخفیف

حسابان 1 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «قدر مطلق (2)»

بدون امتیاز 0 رای
12,960 تومان

حسابان 1 یازدهم قدر مطلق ویدئو 06 : 21 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,960 تومان