تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه یازدهم، «اعمال جبری روی تابع»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه یازدهم اعمال جبری روی تابع ویدئو 00 : 20 : 01 خصوصی
1
17,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه دهم، «توابع یک به یک و وارون تابع»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دهم توابع یک به یک و وارون تابع (قسمت اول) ویدئو 03 : 56 خصوصی توابع یک به یک…
1
22,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هشتم، «توابع گویا و رادیکالی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه هشتم توابع گویا و رادیکالی (قسمت اول) ویدئو 26 : 52 خصوصی توابع گویا و رادیکالی (قسمت دوم) ویدئو…
6
22,000 تومان