ریاضی نهم، فصل چهارم، «توان و ریشه»

5.00 3 رای
34,250 تومان

درس اول (توان صحیح) توان های صحیح ویدئو 34 : 25 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 63 تمرین 06 :20…

34,250 تومان