زیست دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «مفهوم اولیه ی علم زیست سناسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

زیست دهم مفاهیم اولیه علم زیست شناسی ویدئو 43 : 09 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم زیست 1
20%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «یاخته ها و بافت های بدن»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان

زیست دهم یاخته ها و بافت های بدن ویدئو 38 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,500 تومان
جلسه سوم زیست 1
20%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ساختار و عملکرد لوله گوارش»

بدون امتیاز 0 رای
4,300 تومان

زیست دهم ساختار و عملکرد لوله گوارش ویدئو 05 : 27 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

4,300 تومان

شیمی دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نماد شیمیایی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی دهم نماد شیمیایی ویدئو 54 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم شیمی 1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «مواد پرتوزا، نیمه عمر»

بدون امتیاز 0 رای
10,200 تومان

شیمی دهم مواد پرتوزا، نیمه عمر ویدئو 42 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,200 تومان
جلسه سوم شیمی 1
21%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «مقدمه ای بر استیوکیومتری، جرم اتمی میانگین»

بدون امتیاز 0 رای
8,900 تومان

شیمی دهم مقدمه ای بر استیوکیومتری، جرم اتمی میانگین ویدئو 54 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

8,900 تومان