50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «مساحت وکاربردهای آن (سطح کتاب)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

هندسه دهم مساحت و ویژگی های آن (سطح کتاب) ویدئو 55: 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «مساحت وکاربردهای آن (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم مساحت و کاربردهای آن (تست و نکته) ویدئو 38 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «مساحت وکاربردهای آن (2) (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم مساحت و کاربردهای آن 2 (سطح کتاب) ویدئو 07 : 36 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان