تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 00 : 47 خصوصی حل نمونه سوالات…
3
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و یکم، «جمع بندی القای الکترومغناطیس»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و یکم جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت اول) ویدئو 49 : 50 خصوصی جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت…
6
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیستم، «القای الکترومغناطیس فارادی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیستم القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت اول) ویدئو 27 : 49 خصوصی القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
7
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه نوزدهم، «سیملوله»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه نوزدهم سیملوله (قسمت اول) ویدئو 48 : 37 خصوصی سیملوله (قسمت دوم) ویدئو 28 : 46 خصوصی
6
18,000 تومان