زیست 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «تولید پیام عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

زیست 2 یازدهم تولید پیام عصبی ویدئو 49 : 09 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «هدایت و انتقال پیام عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم هدایت و انتقال پیام عصبی ویدئو 56 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه سوم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ساختارهای دستگاه عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم ساختارهای دستگاه عصبی ویدئو 12 : 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان