تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه پانزدهم، «معادلات لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه پانزدهم معادلات لگاریتمی (قسمت اول) ویدئو 27 : 56 خصوصی معادلات لگاریتمی (قسمت دوم) ویدئو 26 : 00 :…
1
25,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه چهاردهم، «ویژگی های لگاریتم»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه چهاردهم ویژگی های لگاریتم ویدئو 12 : 30 خصوصی ویژگی های لگاریتم ویدئو 09 : 30 خصوصی
2
13,500 تومان

ریاضی دو، فصل پنجم، «توابع نمایی و لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
درس اول توابع و معادلات نمایی ویدئو 36 : 22 پیش نمایش حل تمرین درس اول (صفحه ی 104) تمرین…
12
35,000 تومان