جلسه پنجم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «روابط طولی در دایره (تست ونکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (تست و نکته) ویدئو 30: 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه چهارم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «سطح کتاب روابط طولی در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (سطح کتاب) ویدئو 06: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان