جلسه دوم شیمی 2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و یون سازی»

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و یون سازی ویدئو 21 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

12,100 تومان
جلسه سوم شیمی 2
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و استوکیومتری دهم»

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و استوکیومتری دهم ویدئو 08 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,000 تومان
جلسه نهم شیمی1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی»

شیمی دهم واکنش نویسی ویدئو 17: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

11,840 تومان
جلسه 8 شیمی 9
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و جابه جایی یگانه (2)»

شیمی نهم واکنش نویسی و جا به جایی یگانه (قسمت دوم) ویدئو 27: 01: 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

9,760 تومان
جلسه هفتم شیمی نهم
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی (1)»

شیمی نهم واکنش نویسی (قسمت اول) ویدئو 55: 59: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,440 تومان