جلسه دوم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و یون سازی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و یون سازی ویدئو 21 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و استوکیومتری دهم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و استوکیومتری دهم ویدئو 08 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه نهم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم واکنش نویسی ویدئو 17: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه 8 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و جابه جایی یگانه (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم واکنش نویسی و جا به جایی یگانه (قسمت دوم) ویدئو 27: 01: 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه هفتم شیمی نهم
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم واکنش نویسی (قسمت اول) ویدئو 55: 59: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان