20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل اول، «تابع»

خدا رو شکر فصل اول ریاضی امسالمون با مباحث ساده و سبکی آغاز میشه، درس دوم که ترکیب تابع هست…

57,400 تومان