زیست شناسی 3، فصل اول، «مولکول های اطلاعاتی»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
گفتار 1: نوکلئیک اسیدها آزمایش های گریفیت و ایوری ویدئو 28 : 15 خصوصی ساختار نوکلئیک اسیدها ویدئو 40 :…
3
30,000 تومان