تست و نکته شیمی نهم، جلسه دهم، «حل تست های فصل 1 ، 2 و 3»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دهم حل تست های فصل 1 ، 2 و 3 (قسمت اول) ویدئو 30 : 39 خصوصی حل تست…
18
18,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه نهم، «ادامه ی هیدروکربن ها و پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه نهم ادامه ی هیدروکربن ها و پلیمرها (قسمت اول) ویدئو 46 : 47 خصوصی ادامه ی هیدروکربن ها و…
34
19,000 تومان