50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (6)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (6) ویدئو 12 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (5)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (5) ویدئو 36 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «کفایت داده و هوش تصویری»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی کفایت داده و هوش تصویری ویدئو 15 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «ساعت، کلامی و عددی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی ساعت، کلامی و عددی ویدئو 45 : 28 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «قرابت معنایی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی قرابت معنایی ویدئو 25 : 50 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (1) ویدئو 15 : 37 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (4)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (4) ویدئو 23 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (3)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (3) ویدئو 52 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (2) ویدئو 43 : 42 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان