هندسه دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «تدریس ترسیم های هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هندسه دهم (سطح کتاب) ترسیم های هندسی ویدئو 31 : 03 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه چهارم هندسه 1
50%
تخفیف
5,000 تومان
جلسه دهم هندسه1
50%
تخفیف
5,000 تومان
هندسه 1 جلسه 12
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (1) ویدئو 58 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه دوم هندسه 1
50%
تخفیف
جلسه سوم هندسه 1
50%
تخفیف
5,000 تومان
جلسه ششم هندسه1
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «قضیه تالس»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

 

5,000 تومان
جلسه نهم هندسه1
50%
تخفیف
5,000 تومان