هندسه دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «تدریس ترسیم های هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هندسه دهم (سطح کتاب) ترسیم های هندسی ویدئو 31 : 03 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه پنجم هندسه 1
20%
تخفیف
12,000 تومان
جلسه چهارم هندسه 1
20%
تخفیف
13,400 تومان
جلسه دهم هندسه1
20%
تخفیف
10,880 تومان
جلسه دوم هندسه 1
21%
تخفیف
7,600 تومان
جلسه سوم هندسه 1
20%
تخفیف
9,600 تومان
جلسه ششم هندسه1
20%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «قضیه تالس»

بدون امتیاز 0 رای
13,920 تومان

 

13,920 تومان
جلسه نهم هندسه1
20%
تخفیف
12,480 تومان
جلسه هشتم هندسه1
20%
تخفیف
12,800 تومان