تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه بیستم، «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه بیستم پیوستگی (قسمت اول) ویدئو 27 : 42 خصوصی پیوستگی (قسمت دوم) ویدئو 54 : 38 خصوصی
0
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه نوزدهم، «حد توابع و حالت ابهام 0/0»

بدون امتیاز 0 رای
28,000 تومان
جلسه نوزدهم حد توابع و حالت ابهام 0/0 (قسمت اول) ویدئو 19 : 32 خصوصی حد توابع و حالت ابهام…
0
28,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هجدهم، «مفاهیم اولیه ی حد و همسایگی»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هجدهم مفاهیم اولیه ی حد و همسایگی (قسمت اول) ویدئو 38 : 42 خصوصی مفاهیم اولیه ی حد و…
0
14,500 تومان