فصل 2 فیزیک 3
20%
تخفیف

فیزیک 3، فصل دوم ، «دینامیک و حرکت دایره ای»

بدون امتیاز 0 رای
98,400 تومان

درس اول (قوانین حرکت نیوتن) قانون اول نیوتن رایگان 28:28 پیش نمایش قانون دوم نیوتن ویدئو 31:57 خصوصی این بخش…

98,400 تومان
فصل 2 فیزیک 3
20%
تخفیف

فیزیک 3، فصل دوم ، «دینامیک و حرکت دایره ای»

بدون امتیاز 0 رای
98,400 تومان

درس اول (قوانین حرکت نیوتن) قانون اول نیوتن رایگان 28:28 پیش نمایش قانون دوم نیوتن ویدئو 31:57 خصوصی این بخش…

98,400 تومان
جلسه هشتم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال (قسمت دوم) ویدئو 19: 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه هفتم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال ویدئو 02: 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم فیزیک نهم
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «نیرو»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم نیرو ویدئو 41: 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

5,000 تومان
فیزیک 9 جلسه 6
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نکته و تست نیرو»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم تست های نیرو ویدئو 48 : 18 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان