تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه چهاردهم، «قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه چهاردهم قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 49 : 44 خصوصی قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی (قسمت…
2
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه سیزدهم، «توان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سیزدهم توان الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 14 : 01 : 01 خصوصی توان الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 46 :…
2
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه دوازدهم، «نیروی محرکه ی الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دوازدهم نیروی محرکه ی الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 22 : 53 خصوصی نیروی محرکه ی الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو…
2
19,000 تومان