جلسه سوم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ویژگی های ماده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم ویژگی های ماده؛ نیرو های بین مولکولی؛ موئینگی ویدئو 21 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان