ادبیات نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (1)»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ادبیات نهم نقش های دستوری ویدئو 06 : 14 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم ادبیات نهم
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
13,280 تومان

ادبیات نهم نقش های دستوری (قسمت دوم) ویدئو 14 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

13,280 تومان

شیمی نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «انواع مواد و زیر اتمی ها»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی نهم انواع مواد، زیر اتمی ها ویدئو 54 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم شیمی نهم
20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
9,760 تومان

شیمی نهم آرایش الکترونی ویدئو 27 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,760 تومان
جلسه چهارم هندسه نهم
20%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «هندسه پایه (4) »

بدون امتیاز 0 رای
11,360 تومان

ریاضی نهم هندسه پایه (قسمت چهارم) ویدئو 32 : 11: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,360 تومان
جلسه سوم هندسه نهم
20%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «هندسه پایه (3) »

بدون امتیاز 0 رای
10,240 تومان

ریاضی نهم هندسه پایه (قسمت سوم) ویدئو 20 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,240 تومان