تست و نکته ریاضی دهم، جلسه پانزدهم، «جمع بندی توابع»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه پانزدهم جمع بندی توابع (قسمت اول) ویدئو 21 : 58 خصوصی جمع بندی توابع (قسمت دوم) ویدئو 46 :…
5
23,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه چهاردهم، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه چهاردهم تابع (قسمت اول) ویدئو 59 : 13 : 01 خصوصی تابع (قسمت دوم) ویدئو 21 : 40 خصوصی
7
24,000 تومان