تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیستم، «تکمیل مباحث فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه بیستم تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت اول) ویدئو 37 : 45 خصوصی تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت دوم) ویدئو…
3
14,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه نوزدهم، «قانون عمومی گازهای کامل»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه نوزدهم قانون عمومی گازهای کامل (قسمت اول) ویدئو 03 : 35 خصوصی قانون عمومی گازهای کامل (قسمت دوم) ویدئو…
4
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هجدهم، «نکات نقطه ی جوش و ذوب»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه هجدهم نکات نقطه ی جوش و ذوب (قسمت اول) ویدئو 21 : 44 خصوصی نکات نقطه ی جوش و…
5
20,500 تومان