شیمی 1 جلسه 13
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «نام گذاری و ساختار لوویس (الکترون-نقطه)»

شیمی دهم نام گذاری و ساختار لوویس (الکترون-نقطه) ویدئو 13: 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان