جلسه پنجم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی صفر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی صفر ویدئو 49 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی ویدئو 31 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه ششم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تحلیل میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم تحلیل میدان الکتریکی ویدئو 45 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه هفتم فیزیک2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «آونگ الکتریکی در میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم آونگ الکتریکی در میدان الکتریکی ویدئو 37 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان