جلسه پنجم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی صفر»

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی صفر ویدئو 49 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

11,840 تومان
جلسه چهارم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی»

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی ویدئو 31 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,600 تومان
جلسه ششم فیزیک 2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تحلیل میدان الکتریکی»

فیزیک 2 یازدهم تحلیل میدان الکتریکی ویدئو 45 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

11,040 تومان
جلسه هفتم فیزیک2
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «آونگ الکتریکی در میدان الکتریکی»

فیزیک 2 یازدهم آونگ الکتریکی در میدان الکتریکی ویدئو 37 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

13,440 تومان