ریاضی دو، فصل هفتم، «آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
درس اول: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل احتمال شرطی ویدئو 26 : 19 پیش نمایش پیشامدهای مستقل تمرین 06 :…
8
25,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
جلسه هجدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 39 : 47 خصوصی
0
10,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل سوم ویدئو 09 : 43 خصوصی
0
9,000 تومان