50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «قانون القای فارادی و قانون لنز»

5.00 1 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم قانون القای فارادی و قانون لنز ویدئو 07 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «مواد مغناطیسی، شار و تغییر شار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم مواد مغناطیسی، شار و تغییر شار ویدئو 19 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان