شیمی نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «انواع مواد و زیر اتمی ها»

شیمی نهم انواع مواد، زیر اتمی ها ویدئو 54 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!