هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «الگوهای تصویری (تکمیل اشکال)، موقعیت نقاط»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هوش و استعداد تحلیلی الگوهای تصویری (تکمیل اشکال)، موقعیت نقاط ویدئو 40: 11 : 01 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (6)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (6) ویدئو 12 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوال تیزهوشان (5)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی نمونه سوال تیزهوشان (5) ویدئو 36 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «کفایت داده و هوش تصویری»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی کفایت داده و هوش تصویری ویدئو 15 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «ماشین ورودی _خروجی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی ماشین ورودی _خروجی ویدئو 08: 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «ساعت، کلامی و عددی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی ساعت، کلامی و عددی ویدئو 45 : 28 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «الگویابی تصویری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی الگویابی تصویری (2) ویدئو 03: 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «گسترده، رمزگشایی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی گسترده، رمزگشایی ویدئو 15 : 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «درک مطلب، شمارش و ترتیب جملات»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی درک مطلب، شمارش و ترتیب جملات ویدئو 47 : 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان