تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه چهاردهم، «قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه چهاردهم قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 49 : 44 خصوصی قانون کیرشهف در مدارهای الکتریکی (قسمت…
7
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه سیزدهم، «توان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سیزدهم توان الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 14 : 01 : 01 خصوصی توان الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو 46 :…
6
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه دوازدهم، «نیروی محرکه ی الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دوازدهم نیروی محرکه ی الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 22 : 53 خصوصی نیروی محرکه ی الکتریکی (قسمت دوم) ویدئو…
7
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه یازدهم، «تقسیم جریان بین مقاومت های الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه یازدهم تقسیم جریان بین مقاومت های الکتریکی (قسمت اول) ویدئو 25 : 56 خصوصی تقسیم جریان بین مقاومت های…
8
21,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه دهم، «مقاومت الکتریکی در رسانا»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دهم مقاومت الکتریکی در رسانا (قسمت اول) ویدئو 02 : 52 خصوصی مقاومت الکتریکی در رسانا (قسمت دوم) ویدئو…
9
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه نهم، «مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم مقاومت (قسمت اول) ویدئو 15 : 55 خصوصی مقاومت (قسمت دوم) ویدئو 42 : 44 خصوصی
9
22,000 تومان