ریاضی نهم، فصل ششم، «خط و معادله های خطی»

5.00 2 رای
33,750 تومان

درس اول (معادله خط) تعریف معادله خط رسم آن ویدئو 59 : 16 پیش نمایش محل برخورد خط با محور…

33,750 تومان