تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هجدهم، «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هجدهم پیوستگی (قسمت اول) ویدئو 07 : 48 خصوصی پیوستگی (قسمت دوم) ویدئو 58 :28 خصوصی
1
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هفدهم، «حد توابع»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هفدهم حد توابع (قسمت اول) ویدئو 49 : 49 خصوصی حد توابع (قسمت دوم) ویدئو 46 :36 خصوصی
1
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه شانزدهم، «مفاهیم اولیه ی حد»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه شانزدهم مفاهیم اولیه حد (قسمت اول) ویدئو 08 : 39 خصوصی مفاهیم اولیه حد (قسمت دوم) ویدئو 24 :33…
1
15,500 تومان