فصل پنجم ریاضی 2
25%
تخفیف

ریاضی 2، فصل پنجم ، «توابع نمایی و لگاریتمی»

💖🌸 درس اول (تابع نمایی و ویژگی ها) توابع نمائی رایگان 57 : 20 پیش نمایش معادلات و نامعادلات نمائی…

64,680 تومان