ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «هندسه تحلیلی»

ریاضی 2 یازدهم هندسه تحلیلی ویدئو 29 : 18 : 01 پیش نمایش

رایگان!
فصل 6 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل ششم، «خط و معادله های خطی»

درس اول (معادله خط) تعریف معادله خط رسم آن ویدئو 59 : 16 پیش نمایش محل برخورد خط با محور…

27,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی خط و معادلات خطی»

ریاضی نهم جمع بندی خط و معادلات خطی ویدئو 09 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان