فصل اول فیزیک 3
20%
تخفیف

فیزیک 3، فصل اول، «حرکت بر خط راست»

درس اول (شناخت حرکت) مسافت و جابه جایی ویدئو 21:26 پیش نمایش تندی متوسط وسرعت متوسط ویدئو 39:54 خصوصی این…

103,400 تومان