ریاضی 2 جلسه 16
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «ویژگی های لگاریتم و معادلات لگاریتمی»

ریاضی 2 یازدهم ویژگی های لگاریتم و معادلات لگاریتمی ویدئو 09 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

12,800 تومان