جلسه سوم ادبیات نهم
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «مرور جلسه اول و دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم مرور جلسه اول و دوم ویدئو 49: 20: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه دهم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «هوا کره و اتمسفر و تقطیر جزء به جزء هوا»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم هواکره و اتمسفر و تقطیر جزء به جزء هوا ویدئو 21 : 10 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
جلسه نهم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم واکنش نویسی ویدئو 17: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه هشتم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «مرور کل فصل یک»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم مرور کل فصل یک ویدئو 17: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان