تست و نکته هندسه دهم، جلسه چهاردهم، «چهار ضلعی ها 2»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم چهار ضلعی ها 2 ویدئو 01 : 54 خصوصی
5
11,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه سیزدهم، «چهار ضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه سیزدهم چهار ضلعی ها ویدئو 18 : 24 : 01 خصوصی
5
18,000 تومان