ادبیات نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (1)»

ادبیات نهم نقش های دستوری ویدئو 06 : 14 : 01 پیش نمایش

رایگان!
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «راز موفقیت»

ادبیات نهم راز موفقیت ویدئو 10 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

10,500 تومان
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «هم زیستی بامام میهن»

ادبیات نهم هم زیستی با مام میهن ویدئو 28 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

11,040 تومان
ادبیات 9 جلسه 12
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «آداب زندگی»

ادبیات نهم آداب زندگی ویدئو 36 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,760 تومان
جلسه دوم ادبیات نهم
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (2)»

ادبیات نهم نقش های دستوری (قسمت دوم) ویدئو 14 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

13,280 تومان
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «پرتو امید»

ادبیات نهم پرتو امید ویدئو 18 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

8,800 تومان
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «آرشی دیگر»

ادبیات نهم آرشی دیگر ویدئو 25 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,900 تومان
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «قرابت معنایی و مفهومی»

ادبیات نهم قرابت معنایی و مفهومی ویدئو 06 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

9,600 تومان
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «آرایه ادبی»

ادبیات نهم آرایه ادبی ویدئو 54 : 49 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

7,800 تومان