فصل 6 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل ششم، «خط و معادله های خطی»

درس اول (معادله خط) تعریف معادله خط رسم آن ویدئو 59 : 16 پیش نمایش محل برخورد خط با محور…

27,000 تومان