تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هفدهم، «نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفدهم نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها ویدئو 39 : 47 خصوصی نسبت های مثلثاتی مجموع و…
0
19,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه شانزدهم، «توابع مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه شانزدهم توابع مثلثاتی ویدئو 14 : 44 خصوصی توابع مثلثاتی ویدئو 04 : 34 خصوصی
1
17,000 تومان

حسابان 1 ،فصل چهارم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
33,000 تومان
درس اول معرفی رادیان ویدئو 58 : 18 پیش نمایش حل تمرین های درس اول (صفحه ی 96) تمرین 21…
3
33,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه دوازدهم، «رادیان و تبدیل نسبت های مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
27,500 تومان
جلسه دوازدهم رادیان ویدئو 44 : 45 خصوصی تبدیل نسبت های مثلثاتی ویدئو 36 : 20 : 01 خصوصی
2
27,500 تومان

ریاضی دو، فصل چهارم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
42,000 تومان
درس اول تعریف رادیان و تبدیل آن به درجه ویدئو 31 : 23 پیش نمایش حل تمرین درس اول (صفحه…
9
42,000 تومان

ریاضی دهم – فصل دوم

5.00 9 رای
45,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی فصل دوم ریاضی دهم، «مثلثات»: این فصلو با 11 تا فیلم خدمتتون ارائه میدم که مجموعا…
143
45,000 تومان