فصل 2 ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2، فصل دوم، «هندسه»

درس اول (ترسیم های هندسی) ترسیم های هندسی رایگان 28 : 24 پیش نمایش رسم عمود منصف یک پاره خط…

49,200 تومان