تست و نکته فیزیک نهم، جلسه سیزدهم، «سطح شیبدار، چرخ دنده و چرخ و محور»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سیزدهم سطح شیبدار، چرخ دنده و چرخ و محور (قسمت اول) ویدئو 14 : 38 خصوصی سطح شیبدار، چرخ…
18
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه دوازدهم، «قرقره»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه دوازدهم قرقره ها (قسمت اول) ویدئو 06 : 50 خصوصی قرقره ها (قسمت دوم) ویدئو 37 : 45 خصوصی
29
20,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه یازدهم، «اهرم ها»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه یازدهم اهرم ها (قسمت اول) ویدئو 49 : 45 خصوصی اهرم ها (قسمت دوم) ویدئو 35 : 41 خصوصی
27
21,000 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه دهم، «ماشین ها،گشتاور»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه دهم ماشین ها،گشتاور (قسمت اول) ویدئو 16 : 49 خصوصی ماشین ها، گشتاور (قسمت دوم) ویدئو 30 : 27…
46
16,500 تومان