50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «اهرم ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم اهرم ها ویدئو 45 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «چرخ دنده و نمونه سوالات ماشین ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم چرخ دنده و نمونه سوالات ماشین ها ویدئو 58 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «گشتاور»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم گشتاور ویدئو 49 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «قرقره، چرخ و محور، گوه و سطح شیبدار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم قرقره، چرخ و محور، گوه و سطح شیبدار ویدئو 48 : 42 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان