ریاضی 1، فصل هفتم ، «آمار و احتمال»

5.00 3 رای
24,000 تومان

درس اول (احتمال یا اندازه گیری شانس) مقدمه ای بر احتمالات رایگان 18:52 پیش نمایش قوانین احتمال و احتمال متمم…

24,000 تومان