تست و نکته هندسه دهم، جلسه دوازدهم، «چندضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دوازدهم چند ضلعی ها ویدئو 11 : 24 : 01 خصوصی
8
18,000 تومان