50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «قطبی و ناقطبی»

شیمی دهم قطبی و ناقطبی ویدئو 41 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان