هندسه 2 جلسه 16
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه سینوس ها (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه سینوس ها ویدئو 25 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه سینوس و کسینوس ها (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه سینوس و کسینوس ویدئو 03 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان