جلسه پنجم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «قضیه تالس»

بدون امتیاز 0 رای
14,080 تومان

ریاضی 2 یازدهم قضیه تالس ویدئو 42 : 28 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

14,080 تومان
جلسه ششم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
15,360 تومان

ریاضی 2 یازدهم تشابه ویدئو 50 : 36 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

15,360 تومان
فصل 2 ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2، فصل دوم، «هندسه»

بدون امتیاز 0 رای
49,200 تومان

درس اول (ترسیم های هندسی) ترسیم های هندسی رایگان 28 : 24 پیش نمایش رسم عمود منصف یک پاره خط…

49,200 تومان
جلسه ششم هندسه1
20%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «قضیه تالس»

بدون امتیاز 0 رای
13,920 تومان

 

13,920 تومان
جلسه هشتم هندسه1
20%
تخفیف
12,800 تومان
جلسه هفتم هندسه1
20%
تخفیف
13,120 تومان