تست و نکته فیزیک نهم، جلسه سیزدهم، «سطح شیبدار، چرخ دنده و چرخ و محور»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سیزدهم سطح شیبدار، چرخ دنده و چرخ و محور (قسمت اول) ویدئو 14 : 38 خصوصی سطح شیبدار، چرخ…
18
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه دوازدهم، «قرقره»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه دوازدهم قرقره ها (قسمت اول) ویدئو 06 : 50 خصوصی قرقره ها (قسمت دوم) ویدئو 37 : 45 خصوصی
29
20,500 تومان