57%
تخفیف

جمع بندی ریاضی و حسابان پایه (مخصوص رشته ریاضی)

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

جلسه اول (مفهوم تابع – تابع یک به یک و وارون) مفهوم تابع؛ دامنه و برد ویدئو ریاضی 1 خصوصی…

150,000 تومان
57%
تخفیف

جمع بندی ریاضیات پایه (مخصوص رشته تجربی)

5.00 5 رای
150,000 تومان

جلسه اول (قدر مطلق و جزء صحیح) نامعادلات قدر مطلقی ویدئو ریاضی 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

150,000 تومان